Dronninger


En birøkter sa en gang: "Det hadde vært hyggelig med bier om det ikke var for den hersens honningen". Personlig synes jeg noe av det mest interessante med birøkt er dronningavlen. Med dronningavl mener jeg å produsere dronninger som tilfredsstiller alle birøktens krav til ei god dronning som i neste trinn gir et førsteklasses bisamfunn. Hva jeg legger vekt på er:

* Biene må kunne stelles under alle forhold, regn, vind, tidlig og seint.
* De skal være tavlefaste når bikuben åpnes og ikke fly i synet på deg, men trekke ned mellom tavlene, helst frivillig.
* De skal ikke ha svermetrang under normale forhold, det vil si når de har nok plass,
* De skal være selvforsynt og ikke trenge å fôres i trekkpauser.
* De skal ha god overvintring
* Være frie for bisykdommer, f.eks kalkyngel.
* De skal opparbeide seg til sterke bifolk i tide før hovedtrekket på sommeren.
* Dronningene skal kunne fylle 8-9 helrammer/14-16 halvrammer med yngel og tavlene skal være fylt fra list til list. (bilde av yngeltavle DSCF 5108)
* Honningutbyttet må være blant bigårdens beste og biene må være vitale.
Avlsmaterialet må derfor være tatt ut av en kube som har alle disse verdifulle egenskapene i rikt monn og her kommer notater og erfaring gjennom mange år til nytte. Seleksjonen skjer på søstergrupper der man kan følge flere søstre og sammenligne de mot hverandre. Den som skårer best på alle kvalitetsparametrene, blir valgt som morkube for kommende dronningserier.
 
Jeg avler dronninger for eget bruk, men også på bestilling til andre. Da dronninger ikke er hyllevare, må jeg ha beskjed tidlig på våren for å kunne levere dronninger til avtalt tid. Dronningagvl lønner seg og er en billig forsikring for et best mulig resultat. I 1996 hadde jeg 44 kuber som gav tilsammen 2300kg honning. Beste kube på sommertrekket gav 112kg og så ut som ei pipe. Jeg hadde store problemer med å ta ned de øverste kassene.For mer informasjon om kjøp av dronninger, se kontaktinformasjon under fanen "Om Morten Bull"