varroabekjempelse

Varroabekjempelse med hemmelig våpen

Siden jeg fikk varroa påvist første gang i 1998, har vi lært hvordan man skal kunne drive birøkt med varroa. Til å begynne med fikk jeg ikke engang flytte parekassetter til isolerte skogsområder av fylkeslandbrukskontoret, noe som viser hvor absurd håndteringen av varroa ble gjennomført i starten. Mange så svært mørkt på varroaplagen da den kom, og ville slutte med bier.

Selv er jeg en sterk motstander av
utskjæring av dronevoks som varroabekjempelse. Metoden er sikker effektiv, men med denne metoden fjerner man den varroaen som foretrekker droneceller og beholder de som foretrekker arbeiderceller. Man sellkterer altså ubevisst på varroa som vil angripe arbeiderlarven, og får man en sterk varroastamme med formering helst i arbeidercelle, ja da har man et kjempeproblem!

varroa_03

Jeg har derfor ingen varroabekjempelse gjennom sommeren, ikke før i oktober da bikubene blir behandlet med oksalsyreoppløsning. Jeg ser ved innvintring svært sjelden døde larver i celler som ikke har krøpet og deformerte bier på høsten er ukjent fenomen.
 
Derimot har jeg et og fantastisk våpen mot varroa som nå brukes av fler og fler og som utvilsomt har sin verdi. Jeg har de siste 12 årene ikke brukt røykpuster, men bare ei dusjeflaske med vann tilsatt 15% av 60% melkesyreoppløsning. Når kubene åpnes, sprayes biene på bærelistene lett med oppløsningen og de trekker seg ned i tavlegatene. Om de under gjennomgang kommer opp, holdes de i sjakk med en spraydusj i ny og ne og dette fungerer utmerket.

Vi ble i 1998 anbefalt å bruke melkesyreoppløsning på dusjeflaske til varroabekjempning og dette er jo spesielt fint fordi man da kan sette bort røykpusteren som ofte stresser biene unødig. Mitt motto er: Har du så sinna bier at de ikke kan styres med dusjeflaske og melkesyreoppløsning, så finn deg en annen hobby. Kanskje frimerker vil være hyggeligere?